Arkivat ditore 16.02.2018

Federata e Karatesë e Kosovës do të mbajë seminarin dhe provimin shtetëror për gjyqtarë0

Njoftim,

Komisioni i Gjyqtarëve pranë Federatës së Karatesë e Kosovës do të mbajë seminarin dhe provimin shtetëror për gjyqtarë, i cili do të mbahet me datën10 mars 2018 në Matiqan, në shkollë amerikane “Prishtina High School”

Seminari dhe provimi ndahen në dy pjesë:

gjyqtare

  • Seminari dhe provimi teorik – kumite dhe kata.
  • Seminari dhe provimi praktik – kumite dhe kata.

Seminari teorik dhe praktik është i detyrueshëm për të gjithë gjyqtarët.

Për kandidatët të cilët dëshirojnë të i nënshtrohen provimit është e detyrueshme të ndjekin seminarin teorik dhe praktik është pa pagesë (falas).

Në provim mundë të hyjnë kandidatët të cilët: nuk posedojnë licenca, dëshirojnë të avancojnë liçencat apo të ri liçencohen, (kandidatëve të cilëve ju skadon afati i lic...

Lexo më shumë