Arkivat mujore August 2018

Të parët e gjyqtarëve te botes Javier Escalante dhe Robert Hamara përsëri në Kosovë!

Federata e Karatesë e Kosovës si gjithherë edhe kësaj radhe do të vazhdoj me synimet e saja në lidhje me ngritjen e kapaciteteve profesionale të Karatesë, duke zhvilluar trajnime, seminare të ndryshme duke i mundësuar çdo pjesëtari të saj të avancohet në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare.

Federata e Karatesë e Kosovës respektivisht komisioni i gjyqtarëve do të organizojë seminarin e radhës për të gjithë anëtarët e FKK-s, me datën 7-9 Shtator 2018, seminari do të udhëhiqet nga kryetari i komisionit të gjyqtarëve botëror Javier Escalante dhe sekretari i komisionit të gjyqtarëve botëror Robert Hamara.

Seminari do të jetë obligativ për të gjithë gjyqtarët, trajnerët, zyrtarë të FKK-s...

Lexo më shumë