Arkivat mujore October 2020

Aktiviteti i parë pas Pandemisë, seminari për trajnerë dhe gjyqtarë

Ka përfunduar Seminari tri ditore për trajnerë dhe gjyqtarë organizuar nga Federata e Karate e Kosovës, qe u mbajt ketë vikend (me 9-11 tetor 2020) në hotelin Emaralad në Prishtinë.

Seminari u mbajt nga te paret e botes Kryetari i Komisionit të Gjyqtarëve Eduardo Javier Escalante dhe njëherit kryetari i komisionit për çështje sportive pranë Federatës Botërore te Karatesë (WKF-it) si dhe Robert Hamara sekretari i komisionit të gjyqtarëve pranë WKF dhe EKF.

Për shkaqe te simptomave te Covid19, nuk ka udhëtuar Robert Hamara, por ligjëratën e mbajti përmes platformës online nga largësia.

E veçanta e seminarit ishte ndryshimi apo plotësim rregullorja për COVID19, për reduktimin e gjyqtarëve dhe garuesve në një arenë.

Në ditë e parë semi...

Lexo më shumë

Aktiviteti i parë, pas COVID19, seminari për gjyqtarë dhe trajnerë

U mbajt mbledhja e radhës e bordit te Federatës se Karatesë e Kosovës, ndër pikat e rendit te ditës ishin edhe Propozimi për rishikim te kalendarit te garave për vitin 2020 pas Pandemisë Covid19.

Të gjithë u pajtuan për vazhdimin e garave te duke respektuar rekomandimet e Institucioneve Shtetërore te Shëndetësisë, IKSHPK-së.

Gjatë kësaj pjese do të te mbahen vetëm garat vendore zyrtare organizuar nga FKK-ja, si dhe seminari për gjyqtarë dhe trajnerë.

Aktivitet i parë pas Pandemisë do te jetë seminari organizuar nga Federata e Karatesë e Kosovës edhe përkundër pandemisë do të organizojë seminaret e radhës për gjyqtarë dhe trajnerë, me datën 9, 10 dhe 11 Tetor 2020, në Prishtinë, në Hotel EMERLAD.

Seminari do të udhëhiqet nga kryeta...

Lexo më shumë