Anetarët e Bordit

Kryetari: Ismet Krasniqi

Nënkryetarët: Milazim Haliti dhe Ismajl Fazliu

Sekretarë i Përgjithshëm: Nazmi Gashi

Anëtarët e bordit: Gani Mahalla, Shumzim Krasniqi, Luljeta Shala, Bashkim Ibrahimi, Rexhep Bajrami, Isak Curri, Naim Shatri, Xhevat Shabani, Muhamet Kolgeci dhe Shkelzen Shala