Komisioni i Gjyqtarëve


Gjyqtari Ardian Muhadri

CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV


Gjyqtari Fidan Qorolli

CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV