HISTORIKU I FKK-se

Historiku i Federates se Karatese se Kosoves eshte duke u perpunuar.